Skaderapport

I en skaderapport skal du finne skadeårsaken, finne skadeomfanget og beregne reparasjonskostnadene

Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger.  Med utgangspunkt i dette utarbeides en rapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang og tiltak. Reparasjonskostnader beregnes, samt verdiøkningen som reparasjonen medfører. Videre vurderes materialenes normale "levetid" og skadens påregnelighet ut fra normalt vedlikehold og bruk.

 

Hva gjør man når skaden inntreffer?

Når skaden inntreffer må gjenværende verdier sikres og skadebegrensning igangsettes. Dette gjelder også for innbo og løsøre.
Det er svært viktig å kunne dokumentere skadeårsak og skadeomfang for eksempel ved fotografering.

 

Totalskade

Om skaden er så stor at den betraktes som totalskade, vil det ofte være praktisk å gjenoppføre en ny bygning som er tilpasset dagens krav og behov. 

For den som er rammet vil det uten tvil være mest gunstig å bruke skadeskjønn som oppgjørsform. Da beregnes verdien av den skadde bygningen og skadelidte får bruke denne summen til å føre opp en ny bygning til samme formål.

Vil du ta en prat?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale!

    © Takst Skade & Bygg AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram