Reklamasjonsrapport

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler og vil vurdere reklamasjon?

Ved en eventuell tvist vil man ha behov for en uavhengig og nøytral rapport. Rapporten skal belyse mangler med referanser mot gjeldende byggeforskrifter (aktuelle lover fra byggeåret til boligen), synlige forhold, opplysninger gitt i salgsdokumentasjon (prospekt, kontrakt) og ikke minst den påregnelighet man kan legge til grunn ved boligkjøpet.

Det er av spesiell betydning om mangelsforholdet kunne ha påvirket bolighandelen. Her er som hovedregel avhendingsloven som legges til grunn for rettspraksis. Rapporten skal inneholde en kostnadsvurdering på retting av mangelen på rimeligste måte.

Oppdragsgivere er som regel selgers eierskifteforsikring, eller kjøpers boligkjøpsforsikring, private oppdragsgivere eller advokater.

Vil du ta en prat?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale!

    © Takst Skade & Bygg AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram