Naturskader

Naturskader er blant annet storm, ras, skred, flom og stormflo

Disse skadene reguleres av en felles poolordning for alle forsikringsselskapene. 

Ved store skader der mange forsikringstakere er berørt, koordineres skadetakseringen for å øke effektiviteten. 

Vil du ta en prat?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale!

    © Takst Skade & Bygg AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram